จุดเด่น

คุ้มครองชีวิต พร้อมรับเงินคืนทุกปี

การันตีรับเงินคืน

การันตีรับเงินคืน

การันตีรับเงินคืนทุกปี
คุ้มครองชีวิต

คุ้มครองชีวิต

ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 600%
ไม่ตรวจสุขภาพ

ไม่ตรวจสุขภาพ

ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการรับประกัน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง