จุดเด่น

ประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ แบบ 7 วัน และแบบ 15 วัน

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น

สามารถใช้ขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen)
ชดเชยการเสียชีวิต

ชดเชยการเสียชีวิต

ชดเชยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ สูงสุด 2,000,000 บาท
คุ้มครองการล่าช้า

คุ้มครองการล่าช้า

คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนเส้นทางการบิน และความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ แบบรายปี

 แผนความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง

มี 3 แผนความคุ้มครองให้เลือกตามความต้องการ
ชดเชยรายได้รายวัน

ชดเชยรายได้รายวัน

ชดเชยรายได้รายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลต่างประเทศ สูงสุด 10,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

 

ส่งข้อความ