จุดเด่น

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
คุ้มครองเริ่มต้น

คุ้มครองเริ่มต้น

ให้ความคุ้มครองเริ่มต้นสำหรับเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปจนถึงผู้สูงวัยอายุ 65 ปี
เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ

เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ

สำหรับลูกอายุน้อยกว่า 5 ปี เมื่อทำประกันภัยร่วมกับครอบครัว (พ่อหรือแม่)
 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ก่อนทำประกันภัย “การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย"
ดูแลรักษาพยาบาล

ดูแลรักษาพยาบาล

กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 60,000.- บาท / ปี และกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 650,000.- บาท / ปี
ไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่ต้องสำรองจ่าย

มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ

 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
ข้อยกเว้นทั่วไป
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

 

ส่งข้อความ