จุดเด่น

คุ้มครองความเสียหาย

คุ้มครองความเสียหาย

คุ้มครองความเสียหายของคู่กรณี สูงสุด 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
ค่าประกัน

ค่าประกัน

มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่
รับผิดชอบ

รับผิดชอบ

รับผิดชอบการสูญเสียประโยชน์การใช้รถ

 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกัน

คุณสมบัติของรถยนต์ที่เอาประกันได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

 

ส่งข้อความ