จุดเด่น

จ่ายเพียงวันละ 3 บาท

จ่ายเพียงวันละ 3 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท
หมดกังวล

หมดกังวล

ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดจากอุบัติเหตุสูงถึง 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง
ชดเชยรายได้

ชดเชยรายได้

ชดเชยรายได้สูงสุด 10,000 บาทต่อปี สำหรับการทำกายภาพบำบัด หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

 

ส่งข้อความ