จุดเด่น

ไม่ทิ้งภาระหนี้ให้คนข้างหลัง

ไม่ทิ้งภาระหนี้ให้คนข้างหลัง

ปลดภาระสินเชื่อบ้านเพื่อลดความกังวลกับภาระหนี้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
เลือกได้ตามต้องการ

เลือกได้ตามต้องการ

ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สอดคล้องกับรูปแบบสินเชื่อของลูกค้า ได้แก่ ทุนประกันแบบคงที่ หรือ ทุนประกันแบบลดลงตามภาระหนี้สินที่ลดลง
คุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ พร้อมรับเงินชดเชยรายได้

คุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ พร้อมรับเงินชดเชยรายได้

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณีได้รับเงินชดเชย และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจมีสินเชื่อคงค้างอยู่กับธนาคาร ณ วันที่ขอใช้บริการ

1. ประกันสินเชื่อบ้าน (จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่)
2. ประกันสินเชื่อบ้าน (จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ