จุดเด่น

ชดเชยรายได้

ชดเชยรายได้

ชดเชยรายได้ให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดถึง 365 วัน
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ หรือมีใบรับรองสุขภาพ

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

 

ส่งข้อความ