จุดเด่น

รับเงินชดเชยรายวัน

เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 2 เท่า*

ชำระค่าเบี้ยฯ สั้นเพียง 10 ปี**

คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

มีเงินก้อน

เมื่อครบอายุ 80 ปี

รับความคุ้มครองเพิ่ม

เมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ลดหย่อนภาษีได้

ค่าเบี้ยฯ ประกันสามารถยื่นลดหย่อนภาษี

เหมาะกับใคร

  • ต้องการความอุ่นใจเรื่องรายได้ แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  • ผู้ที่มองหาความคุ้มค่า
  • อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 60 ปี
  • คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

สนใจปรึกษาเพิ่มเติม

แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

*กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุ

** เบี้ยฯสัญญาหลักชำระ 10 ปี และเบี้ยฯสัญญาเพิ่มเติมชำระถึงอายุ 79 ปี

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง