จุดเด่น

ประกันโรคร้ายแรง

เคลมได้หลายครั้ง*

ไม่เจอโรคร้าย

คืนเบี้ยเต็มจำนวน

หยุดจ่ายเบี้ยเมื่อเคลมระดับรุนแรง

แต่คุ้มครองต่อจนครบสัญญา

แบ่งเบาภาระระหว่างเจ็บป่วย

เช่น บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน เป็นต้น

ค่าเบี้ยคงที่

ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

เบี้ยประกันภัยโรคร้ายแรง

สามารถลดหย่อนภาษีได้

เหมาะกับใคร

 • คนคิดเผื่อ..เพราะเผื่อยังไงก็ไม่สูญเปล่ารับมือและเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง
 • คนคิดเยอะ..เพราะคิดแล้วคุ้มทุกบาททุกสตางค์ ไม่เคลมได้คืนเบี้ยประกันเต็มจำนวน (หากไม่เคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรงจนครบสัญญา )
 • อายุรับประกันเริ่มตั้งแต่ 1 วัน - 60 ปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน) คุ้มครอง : ถึงอายุ 75 ปี
 • เลือกได้ ตามใจ ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 5, 10, 15 หรือ 20 ปี

สนใจปรึกษาเพิ่มเติม

แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

* (ระดับต้นถึงระดับปานกลางสูงสุด 3 ครั้ง* และระดับรุนแรง สูงสุด 3 ครั้ง*)

 • รับเงินก้อนสูงสุดถึง 3 ครั้ง* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ครั้งแรก 100% 
 • ครั้งที่ 2 จ่าย 110% ครั้งที่ 3 จ่าย 120% ของจำนวนเงินประกันภัย
 • รับเงินก้อนสูงสุดถึง 3 ครั้ง* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง ครั้งละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง