จุดเด่น

คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระยะ*

คุ้มครองนานถึงอายุ 99 ปี

สบายใจ…สามารถเลือกระยะเวลา

ชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการ

อุ่นใจ..ทั้งความคุ้มครองชีวิต

และความคุ้มครองโรคร้ายแรงในแบบประกันเดียว

ครอบคลุม...

ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 1 วัน – สูงสุด 70 ปี

สุขใจ ... เบี้ยประกันภัย

สามารถหักลดหย่อนภาษีได้**

เหมาะกับใคร

  • คนที่มองหาคุ้มครองเรื่องการรักษาโรคร้ายแรงในระยะยาว
  • ต้องการความยืดหยุ่นในการชำระเบี้ยประกัน
  • อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 70 ปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ย)
  • คุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี

สนใจปรึกษาเพิ่มเติม

แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* ระดับต้นถึงระดับปานกลาง (19 โรค) รับ 30%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (จ่ายครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์) ระดับรุนแรง (49 โรค) รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

**เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง