จุดเด่น

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

จะผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็เอาอยู่

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล

สูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี*

คุ้มครองทุกช่วงวัย

ทั้งความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ

ผลประโยชน์เงินคืน สูงสุด 3 ครั้งต่อปี

กรณีไม่เคลมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

ยืดหยุ่น

เลือกความคุ้มครองได้ 5 แผนตามต้องการ

ดูแลครอบคลุมทั่วโลก

เหมาะกับใคร

  • คนที่ต้องการวางแผนการรักษาพยาบาลในระยะยาว คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่าย
  • ผู้ที่มองหาความคุ้มครองในวงเงินสูง เพื่อครอบคลุมการรักษา
  • อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 60 ปี คุ้มครอง : ถึงอายุ 80 ปี

สนใจปรึกษาเพิ่มเติม

แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

*เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปแผนที่เลือกซื้อและความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง