จุดเด่น

ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท

หยุดจ่ายเบี้ยประกัน

เมื่อตรวจเจอมะเร็งระยะลุกลาม

รับเงินชดเชยเนื่องจากการรักษามะเร็ง

วันละ 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน

มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา 100%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

สามารถลดหย่อนภาษีได้

เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
  • ผู้ที่มองหาความคุ้มค่าเป็นหลัก เพราะเมื่อตรวจเจอรับทั้งเงินก้อนเพื่อการรักษา และรับเงินชดเชยจากการรักษารายวัน
  • อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 55 ปี คุ้มครอง : ถึงอายุ 65 ปี

สนใจปรึกษาเพิ่มเติม

แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

*เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง