จุดเด่น

คุ้มค่า

รับเงินคืนทุก 3 ปี และครบสัญญารับเงินคืนไม่น้อยว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายทั้งหมด

แคร์สุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ OPD IPD ทันตกรรม สายตา วัคซีน ตรวจสุขภาพ

แชร์ให้สมาชิกในครอบครัวได้*

วงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพแชร์ให้กับสมาชิกในครอบครัวร่วมใช้ได้

ครบในกรมธรรม์เดียว

คุ้มครองครบ สมัครง่าย ไม่มีคำถามสุขภาพ เบี้ยฯ คงที่ และหักลดหย่อนภาษีได้

เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต มีเงินคืน ไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพ ครบในกรมธรรม์เดียว
  • ผู้ที่ต้องการแผนรองรับค่ารักษาพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น มีไว้สำรองเผื่อต้องการใช้ ไม่จ่ายเบี้ยฯ ทิ้ง สามารถเป็นเงินเก็บเพื่ออนาคต
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันชีวิตและสุขภาพ ให้ตัวคุณเองและคนในครอบครัวไปพร้อมกัน
  • ผู้ที่มองหาประกันชีวิตที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ที่สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

* หมายเหตุ

       (1)  สำหรับแผนเบี้ยประกันภัยรายปี 300,000 - 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยสามารถให้สิทธิ์สมาชิกในครอบครัว (ตามคำนิยามของผู้ร่วมเอาประกันภัยที่กำหนดในกรมธรรม์) ร่วมใช้ผลประโยชน์วงเงินค่ารักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ โดยระบุผู้ร่วมเอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันชีวิตได้สูงสุด 4 คน และมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 75 ปีเท่านั้น ผู้ร่วมเอาประกันภัยจะสามารถร่วมใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพตามระยะเวลาเอาประกันภัย หรือสูงสุดถึงอายุ 85 ปี พร้อมได้รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทต่อคน (โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น)

        (2) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา คู่ชีวิต บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา รวมทั้งญาติสนิทอาทิ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้อง

 

 

สนใจติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง