จุดเด่น

ยิ้มรับเงินคืนทุกปี

รับเงินคืนตั้งแต่ครบปี กธ.ที่ 1-15 ปีละ 6%* รวม 15 ครั้ง

อุ่นใจ ได้เงินก้อน

ครบสัญญารับเงินคืน 600%*

หยุดชำระเบี้ยฯ

กรณีตรวจเจอโรคร้ายแรง 1 ใน 3 โรคร้ายแรง** ในปีที่ 1-4

รับเงินก้อน

กรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง ในปีที่ 5-16

เบี้ยประกัน ไม่สูญเปล่า

กรณีไม่เจ็บป่วยด้วย 1 ใน 3 โรคร้ายแรง** รับเบี้ยฯ ส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา

รับประกันง่าย

เพียงตอบคำถามสุขภาพเพียง 1 คำถาม

เหมาะกับใคร

  • คนที่มองหากรมธรรม์เดียวครบทั้งความคุ้มครองชีวิต และความคุ้มครองโรคร้ายแรง
  • อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 70 ปี
  • คนที่กลัวเบี้ยสูญเปล่า เพราะหากไม่เคลม1 ใน 3 โรคร้ายแรง** รับเบี้ยฯ ส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา

สนใจปรึกษาเพิ่มเติม

แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

* * 3 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (ตามคำนิยามโรคร้ายแรงในกรมธรรม์)

  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง