จุดเด่น

ยิ้มรับเงินคืนทุกปี

รับเงินคืนตั้งแต่ครบปีกรมธรรม์ที่ 1-9 ปีละ 6%* และ ปีกรมธรรม์ที่ 10-15 ปีละ 7%* รวม 15 ครั้ง

อุ่นใจ ได้เงินก้อน

ครบสัญญาผลตอบแทนรวม 696%* (เงินคืนระหว่างปีกรมธรรม์ และเงินครบกำหนดสัญญา ปีที่ 16)

หมดกังวล

หยุดชำระเบี้ย กรณีตรวจเจอโรคร้ายแรง 1 ใน 3 โรค ในปีที่ 1-4

รับเงินก้อน

กรณีตรวจเจอโรคร้ายแรง 1 ใน 3 โรค ในปีที่ 5-16

เบี้ยไม่สูญเปล่า

กรณีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง รับเบี้ยส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา

รับประกันง่าย

ตอบคำถามสุขภาพเพียง 1 คำถาม

เหมาะกับใคร

  • คนที่มองหากรมธรรม์เดียวครบทั้งความคุ้มครองชีวิต และความคุ้มครองโรคร้ายแรง
  • อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 70 ปี
  • คนที่กลัวเบี้ยสูญเปล่า เพราะหากไม่เคลม1 ใน 3 โรคร้ายแรง** รับเบี้ยฯ ส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

* * 3 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (ตามคำนิยามโรคร้ายแรงในกรมธรรม์)

สนใจติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา

  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง