ยกเว้นระยะเวลารอคอย สำหรับการเจ็บป่วยจาก COVID-19

พิเศษ! ได้รับความคุ้มครองทันทีนับแต่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลารอคอย* หากเจ็บป่วยจากไวรัส COVID-19 สำหรับกรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่ซื้อและได้รับอนุมัติภายใน 31 พฤษภาคม 2563

 

  

 

  • รับประกันชีวิตโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทในเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทในเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

* ระยะเวลารอคอย หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หมายถึง ช่วงระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติม หากผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติม

** นับแต่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ