จุดเด่น

ค่ารักษาผู้ป่วยใน

ค่ารักษาผู้ป่วยใน

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุดโรคละ 2.5 ล้านบาท/ปี
ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และมะเร็ง
คุ้มครองสองต่อ

คุ้มครองสองต่อ

เมื่อตรวจเจอโรคมะเร็ง รับเงินก้อนทันที และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อีกด้วย

 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

เงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง