จุดเด่น

คุ้มครองทุกช่วงวัย หลากหลายกรณี

คุ้มครองทุกช่วงวัย หลากหลายกรณี

หมดห่วง ด้วยความคุ้มครองทุกช่วงวัย ทั้งความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ (เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ จะเล็กหรือใหญ่ได้หมด)
ค่ารักษายืดหยุ่น

ค่ารักษายืดหยุ่น

ยืดหยุ่นกว่า วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย (เลือกความคุ้มครองได้ 3 แผนตามต้องการ) ไม่ต้องเจอกับค่ารักษาส่วนต่าง และพร้อมรับมือกับค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
วงเงินคุ้มครองหลักล้าน

วงเงินคุ้มครองหลักล้าน

ยกระดับการรักษาพยาบาล ด้วยวงเงินคุ้มครองสุขภาพหลักล้าน เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี
ครอบคลุมทั่วโลก

ครอบคลุมทั่วโลก

ดูแลครอบคลุมทั่วโลก เบิกได้มากขึ้นตามการรักษาจริง ไม่ว่าจะเจ็บหรือจะป่วยทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทุกที่ทั่วโลก


 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง