จุดเด่น

คุ้มครองทุกช่วงวัย หลากหลายกรณี

คุ้มครองทุกช่วงวัย หลากหลายกรณี

หมดห่วง ด้วยความคุ้มครองทุกช่วงวัย ทั้งความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ (เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ จะเล็กหรือใหญ่ได้หมด)
ค่ารักษายืดหยุ่น

ค่ารักษายืดหยุ่น

ยืดหยุ่นกว่า วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย (เลือกความคุ้มครองได้ 5 แผนตามต้องการ) ไม่ต้องเจอกับค่ารักษาส่วนต่าง และพร้อมรับมือกับค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
วงเงินคุ้มครองหลักล้าน

วงเงินคุ้มครองหลักล้าน

ยกระดับการรักษาพยาบาล ด้วยวงเงินคุ้มครองสุขภาพหลักล้าน เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี
ครอบคลุมทั่วโลก

ครอบคลุมทั่วโลก

ดูแลครอบคลุมทั่วโลก เบิกได้มากขึ้นตามการรักษาจริง ไม่ว่าจะเจ็บหรือจะป่วยทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทุกที่ทั่วโลก


 

 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ประกันสุขภาพ

ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ

สอบถามเพิ่มเติม

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

•    อายุที่รับประกันภัย: 1-60 ปี

•    ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 80 ปี

•    แผนความคุ้มครอง 5 แผน คือ 1,000,000 / 1,500,000 / 3,000,000 / 60,000,000 / 100,000,000

•    สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้: สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (RPB 2)

•    ขั้นอาชีพที่รับประกันภัย: 1-4

•    การพิจารณารับประกันภัย: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีภัยต่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะพิจารณาอนุมัติเฉพาะสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเหมาจ่ายเท่านั้น 


 

หมายเหตุ :

 1. แบบประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ 80/80 (BT20) เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 135
 2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองสำหรับสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันชีวิต (WP) ฟรี โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกัยในส่วนนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าบริษัทอนุมัติสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันชีวิต (WP) ฟรี แล้ว จะไม่อนุมัติให้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)
 3. ยกเว้น บุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และ/หรือเป็นบุคคลที่ห้ามทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยกรณีชาวต่างชาติ พระภิกษุ สตรีมีครรภ์ โดยจะขอพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 5. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเหมาจ่ายที่อยู่ในแพ็กเกจหลังจากซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถกลับมาซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก
 6. ไม่สามารถเปลี่ยนแผนประกันภัยหลังจากกรมธรรม์อนุมัติแล้ว
 7. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ 
 8. ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากสัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (RPB2) 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ