บินเที่ยวไม่สะดุด ด้วยประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศ ซื้อได้แม้นาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่อง

 

ประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศ ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป SCB EASY :

 • บินเที่ยวไม่สะดุด...กับแผนประกันภัยรายครั้ง เริ่มต้นเพียง 179 บาท/ทริป

 • บินบ่อยยิ่งคุ้ม...กับแผนประกันภัยรายปี เริ่มต้นเพียง 1,705 บาท/ปี ให้ความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี เดินทางได้สูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง

 • คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านตลอดทริป จ่ายเบี้ยเพิ่มเริ่มต้นเพียง 11 บาท

 • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง

 • เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของสายการบิน หรือ การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง

 • ซื้อปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ นาทีสุดท้ายก็ยังซื้อประกันได้ก่อนขึ้นเครื่อง

 • มีแผนประกันที่รองรับการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen)

 


 

 

 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ตารางความคุ้มครอง และทุนประกันภัย

 

 

เงื่อนไข

 

 • เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปถึง 80 ปี
  - จำนวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองหลักของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี และอายุระหว่าง 66 - 80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุด
  - เริ่มให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย และต่อเนื่องกันไป จนกระทั่งผู้เอาประกันภัยกลับมายังประเทศไทย
  - คุ้มครองการเดินทางไปยังทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้น อิหร่าน, ซีเรีย, คิวบา, เกาหลีเหนือ, ซูดานเหนือ
 • ระยะเวลาการประกันภัย
  - แผนประกันภัยรายเที่ยว : ให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน นับแต่วันเริ่มคุ้มครองวันแรก
  - แผนประกันภัยรายปี : ให้ความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี เดินทางได้สูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
 • กรณีเลือกเพิ่มความคุ้มครองประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สินภายในบ้านระหว่างเดินทาง
  - ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายถึง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง ทรัพย์สินที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย
  - สถานที่เอาประกันภัยต้องใช้เป็นสำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น
  - อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับหมวดความคุ้มครองอัคคีภัย อ้างอิงจากลักษณะสิ่งปลูกสร้างและประเภทการใช้งานตามพิกัดอัตราดอกเบี้ยประกันภัยตามประกาศ คปภ. คำสั่งนายทะเบียนที่ 60/2559
  - แผนความคุ้มครองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกันภัยการเดินทาง
  - อัตราเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านช่องทางแอป SCB EASY
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-611-4242 (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30- 19.00น.) หรือ www.chubb.com/th-th/
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ