My Saving 10/4 รับเงินคืน 3%* ทุกปี ลดหย่อนภาษีได้**

 

 • จ่ายเบี้ยฯ สั้นแค่ 4 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี
 • รับเงินคืนปีละ 3%*
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
 • สะดวก ซื้อง่ายทุกที่ 24 ชม. ผ่านแอป SCB EASY
 • เลือกชำระเบี้ยฯ สบายๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระแบบรายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต หรือตัดผ่านบัญชีธนาคาร SCB ได้
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด 

 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 

โปรโมชัน (ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มีนาคม 2565)

รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 500 บาทต่อกรมธรรม์*

 

เงื่อนไขและวิธีการรับ Central Gift Voucher (บัตรกำนัลแทนเงินสด Central)

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกัน My Saving 10/4 ผ่านแอป SCB EASY ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่ง Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับ Central Gift Voucher ท่านละ 1 รางวัล เท่านั้น) ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ตาม “ที่อยู่” ซึ่งใช้ในการสมัครขอเอาประกัน ประกันโรคร้ายแรง ภายใน 60 วัน หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 • เงื่อนไขการใช้บัตร Central Gift Voucher (บัตรกำนัลแทนเงินสด Central) เป็นไปตามที่บริษัทฯ ผู้ออกบัตรกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกําหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดําเนินการ เว้นแต่จะมีความจําเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

 

ตารางผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

 • เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต
 • บริษัทประกันภัย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยบุคคลลักษณะเฉพาะ (เช่น สตรีมีครรภ์ ภิกษุ บุคคลบนพื้นที่ราบสูง ชาวต่างชาติ ฯ)
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครอง และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อมีการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกัน ประกันมายเซฟวิ่ง 10/4 (My Saving 10/4)  ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ