ประกันสุขภาพออนไลน์ อีซี่ เฮลท์ ท็อป อัพ

เติมเต็มความคุ้มครองค่ารักษาเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ

 • เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริงไม่เกินวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อปี
 • ประหยัดค่าเบี้ยฯ ด้วยความรับผิดส่วนแรก (Deductible) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก* 15,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ บริษัท FWD คุ้มครองสูงสุดตามวงเงิน
กดผ่านมือถือเท่านั้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ อีซี่ เฮลท์ ท็อป อัพ

ประกันสุขภาพที่ดูแลครอบคลุมทุกความต้องการ

นอนโรงพยาบาล

คุ้มครองแบบเหมาจ่าย สูงสุดตามวงเงิน

คุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่าย

ค่าตรวจก่อนและหลังรักษาตัวในโรงพยาบาล

สมัครออนไลน์

คลิกสมัครออนไลน์ง่ายๆ เพียงตอบคำถามสุขภาพ* รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ

ประหยัดค่าเบี้ยฯ

เหมาะกับผู้มีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพอื่นอยู่แล้ว

แพ็กเกจเสริม

เพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอก หรือเงินชดเชยรายวันหากเจ็บป่วย ด้วย 7 โรคร้ายแรง

จะมะเร็งหรือโควิดก็คุ้มครอง

เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง ไม่ว่าจะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จาก COVID-19 แพ้วัคซีน หรือโรคมะเร็ง


 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • * ค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ 15,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายที่เกินจากนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเติมให้กับผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนแรกให้รวมถึงการได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล (ถ้ามี) และ / หรือ จากสัญญาประกันภัยอื่นๆ
 • อายุรับประกันภัย 20-60 ปี, ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริงตามแผนที่ลูกค้าเลือก (แผน 500,000 บาท / แผน 1,000,000 บาท / แผน 1,500,000 บาท) พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต 150,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท และ เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท (รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท) ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
 • คุ้มครองทันที สามารถเลือกรับกรมธรรม์ทางอีเมล หรือเป็นรูปเล่มก็ได้

เงื่อนไขทั่วไป

 • ** การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เงื่อนไข ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โทร. 1314

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ