ประกันโรคร้ายแรง ตรวจพบระยะเริ่มต้นรับสูงสุด 1 ล้านบาท (1)

ซื้อวันนี้ รับ Starbucks Card สูงสุดมูลค่า 300 บาท (2)

 

กดผ่านมือถือเท่านั้น

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง

 • หมดกังวล คุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท
 • รับเงินก้อนสูงสุด 1 ล้านบาท เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ทุกระยะ แม้จะเป็นระยะเริ่มต้น
 • รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท
 • สมัครง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพ (3)
 • ค่าเบี้ยฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่อธิบดีสรรพากรกำหนด
 • สะดวก ซื้อง่าย ตลอด 24 ชม. ผ่านแอป SCB EASY
 • เลือกชำระเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือตัดผ่านบัญชีธนาคาร SCB ก็ได้


 

 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 

 

 

(2) เงื่อนไขและวิธีการรับ Starbucks Card 

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันโรคร้ายแรง ประกัน My Big 3 และ ประกัน My Easy E-Cancer แพคเกจ 2 หรือ แพคเกจ 3 ผ่านแอป SCB EASY เท่านั้น
 • My Big 3 เป็นชื่อทางการตลาดของ ประกันโรคร้ายแรง Big 3 รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • My Easy E-Cancer เป็นชื่อทางการตลาดของ ประกันมะเร็ง FWD Easy E-Cancer รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรง ประกัน My Big 3 และ ประกัน My Easy E-Cancer แพคเกจ 2 หรือ แพคเกจ 3 ผ่านแอป SCB EASY ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 ธนาคารจะจัดส่ง Starbucks Card มูลค่า 200 บาท หรือ 300 บาท ตามแพคเกจความคุ้มครองที่ลูกค้าซื้อ (ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับ Starbucks Card คนละ 1 รางวัล เท่านั้น) โดยจะจัดส่งให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ตาม “ที่อยู่” ที่ลูกค้าใช้ในการสมัครขอเอาประกัน ประกันโรคร้ายแรง ภายใน 60 วัน หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks Card เป็นไปตามที่บริษัทฯ ผู้ออกบัตรกำหนด
 • ลูกค้าสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรงได้สูงสุด 1,000,000 บาทต่อราย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกําหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดําเนินการ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

 

ประกัน My Easy E-Cancer

ประกันมะเร็ง ซื้อง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพ (3)

 • จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียง 497 บาทต่อปี (4)
 • คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ สูงสุด 1,000,000 บาท(1)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น (3)
 • ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป SCB EASY
 • สามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ผูกบัญชีไว้กับแอป SCB EASY ได้
 • เบี้ยประกันตามความคุ้มครองโรคมะเร็ง สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

 

 

ประกัน My Easy E-Heart

คุ้มครองเฉพาะ กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

 • หมดกังวล คุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด แม้เป็นระยะเริ่มต้น
 • รับเงินก้อน อุ่นใจมีเงินสำรอง ไม่ว่าจะไว้ใช้ในการรักษาตัว หรือแบ่งมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี (5)
 • ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป SCB EASY
 • สามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ผูกบัญชีไว้กับแอป SCB EASY ได้
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น (3)

 

 

ประกัน My Easy E-Stroke

คุ้มครองเฉพาะ กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง และระบบประสาท

 • หมดกังวล คุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท แม้เป็นระยะเริ่มต้น
 • รับเงินก้อน อุ่นใจว่ามีเงินสำรอง ไม่ว่าจะไว้ใช้รักษาตัว หรือแบ่งมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี (5)
 • ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป SCB EASY
 • สามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ผูกบัญชีไว้กับแอป SCB EASY ได้
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น (3)

 

 

ประกัน My Big 3

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง

คุ้มครองเต็มที่กับ 3 กลุ่มโรคร้ายแรงได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง หรือ กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท หรือกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

 • รับเงินก้อนสูงสุด 1 ล้านบาท(1) เมื่อตรวจพบ 1 ใน 3 กลุ่มโรคร้ายแรง ทุกระยะ แม้จะเป็นระยะเริ่มต้น
 • เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 566 บาทต่อปี (4) และจ่ายเบี้ยฯ คงที่ 5 ปี (5)
 • รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท
 • สมัครง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพ (3)
 • ค่าเบี้ยฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่อธิบดีสรรพากรกำหนด
 • สะดวก ซื้อง่าย ตลอด 24 ชม. ผ่านแอป SCB EASY
 • จะเลือกชำระเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือตัดผ่านบัญชีธนาคาร SCB ก็ได้

 

(1) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สำหรับแพคเกจ 3

(2) รับ Central Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อประกันโรคร้ายแรง แพคเกจ 2 หรือแพคเกจ 3 ผ่านแอป SCB EASY โดยมูลค่า Central Gift Voucher ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ท่านเลือกซื้อ ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

(3) การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

(4) เบี้ยประกันขั้นต้นคำนวณจากตัวอย่างเพศชายอายุ 20 ปี

(5) เบี้ยประกันคงที่ครบ 5 ปี การันตีต่ออายุ (สามารถต่ออายุได้ไม่เกินอายุ 60 ปี ณ วันต่ออายุ) เบี้ยขึ้นกับอายุขณะต่ออายุ

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

 • อายุรับประกันภัย 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี (ค่าเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี )
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 200,000 บาท, 500,000 บาท, 1,000,000 บาท
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันโรคร้ายแรงความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อราย
 • ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • บริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หากผู้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อันเป็นผลมาจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้ เช่น
  • กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • กรณีไม่คุ้มครอง
  • ไม่เปิดเผยข้อมูลจริง หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี ขณะผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ นับตั้งแต่
   • วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ
   • วันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่
   • วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ
   • วันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
  • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
  • ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันโรคร้ายแรงได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ