ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท* ซื้อง่ายตลอด 24 ชม. ผ่านแอป SCB EASY

 

 • หมดห่วง จากผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีน COVID-19*
 • คุ้มครอง สูงสุด 1,000,000 บาทสำหรับการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma)*
 • รับเงินชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน*
 • เพิ่มความอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอป SCB EASY

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

 


 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • สำหรับผู้เอาประกันภัย/ผู้ขอเอาประกันภัย ที่มีสัญชาติไทยที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีอายุระหว่าง 15 วัน – 100 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีประวัติสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเอดส์, โรคมะเร็งทุกระยะ, เคยป่วยหรือเป็นโรคมะเร็งรักษาหายเรียบร้อยแล้ว, โรค SLE หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง
 • ผู้เอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติการแพ้ยารุนแรงและ/หรือการแพ้วัคซีน COVID-19 ที่รุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองทันที ตามวันที่และเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • จำกัดการทำประกันภัย 1 ท่านต่อ 1 ฉบับเท่านั้น (ตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน)
 • วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ :

 • การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งวัคซีนดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA)
 • ผลกระทบของการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการฉีดก่อนวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
 • ผู้เอาประกันภัยทำการฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้
 • การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้นหรือการ พักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) การตรวจวินิจฉัยการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

 

เงื่อนไขทั่วไป :

 • สำหรับการขายผ่านช่องทาง SCB Easy : ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB Easy เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 (COVID-19 Vaccine Care) ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB Easy
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1291 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00–18.00 น., เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 19.00 น. หรือ www.deves.co.th
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ