จุดเด่น

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย)

 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย

 • รหัส 110 - รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง)
 • รหัส 120 - รถยนต์นั่งโดยสารส่วนบุคคลเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
 • รหัส 140 - รถยนต์บรรทุกขาดน้ำหนักรวม ไม่เกิน  3  ตัน    

                                                            

2. อายุรถที่รับประกันภัย – ไม่จำกัดอายุรถคันที่เอาประกันภัย        

                                                      

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • อุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำ โดยไม่มีคู่กรณี อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉี่ยวชนกับวัตถุใดๆ ที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบก เช่น บ้าน เสาไฟฟ้า ขอบทาง กิ่งไม้ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น คน สุนัข ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น

 

หมายเหตุ

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 •  ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ