จุดเด่น

คุ้มครองมะเร็ง

คุ้มครองมะเร็ง

ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม สูงสุด 900,000 บาท และโรคมะเร็งระยะลุกลาม สูงสุด 3,000,000 บาท
มีเงินชดเชยรายวัน

มีเงินชดเชยรายวัน

ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็ง วันละ 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน
ไม่ต้องชำระเบี้ยฯ เมื่อตรวจเจอมะเร็ง

ไม่ต้องชำระเบี้ยฯ เมื่อตรวจเจอมะเร็ง

ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันต่อไป แต่ความคุ้มครองยังอยู่ครบ หากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิต

รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิต

รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือ เสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 1,500,000 บาท


 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง