จุดเด่น

คุ้มครองครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุม

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป, ภัยก่อการร้าย, การถูกฆาตกรรม, การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
คุ้มครอง 2 เท่า

คุ้มครอง 2 เท่า

คุ้มครอง 2 เท่า กรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสทำประกันภัยทั้งคู่และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเดียวกัน และ กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง