จุดเด่น

มีค่าจ้างพยาบาลพิเศษ

มีค่าจ้างพยาบาลพิเศษ

ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ สำหรับการดูแลที่บ้านพัก เป็นระยะเวลา 12 เดือน กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองกระดูกหักและแผลไฟไหม้

คุ้มครองกระดูกหักและแผลไฟไหม้

ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก หรือถูกไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก สูงสุด 200,000 บาท
เงินมรดกสู่ลูกหลาน

เงินมรดกสู่ลูกหลาน

ผลประโยชน์ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ หรือการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุด 400,000 บาท
ไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่ต้องสำรองจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฯ กว่า 270 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง