จุดเด่น

มีค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา

มีค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา

ค่าเลี้ยงดู บิดา-มารดา กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สูงสุด 300,000 บาท
ไม่ได้ทำงาน แต่รับเงินเดือน

ไม่ได้ทำงาน แต่รับเงินเดือน

รับค่าดำรงชีพรายเดือน กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 บาท / เดือน
คุ้มครอง 2 เท่า

คุ้มครอง 2 เท่า

คุ้มครอง 2 เท่า กรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเดียวกัน
ไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่ต้องสำรองจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฯ กว่า 270 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง