จุดเด่น

คุ้มครอง 5 โรคฮิต

คุ้มครอง 5 โรคฮิต

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคไข้เลือดออก โรคไส้ติ่งอักเสบ
รับเงินปลอบขวัญ

รับเงินปลอบขวัญ

รับเงินปลอบขวัญสูงสุด 12 เดือน กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
ผลประโยชน์จากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์จากอุบัติเหตุ

เงินชดเชยค่ากระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
คุ้มครองการศึกษาบุตร

คุ้มครองการศึกษาบุตร

รับทุนการศึกษา ในกรณีบิดา - มารดา เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง