จุดเด่น

ชดเชยรายได้

ชดเชยรายได้

รับค่าชดเชยรายได้สำหรับการทำกายภาพบำบัด ครั้งละ 1,000 บาท สูงสุด 10,000 บาทต่อปี
คุ้มครองการเสียชีวิต

คุ้มครองการเสียชีวิต

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง