ล้วงลึก 10 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ระดับตัวท็อป

รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง การจะอยู่ในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างปลอดภัยนั้น ทุกคนควรรู้ที่มาที่ไปว่ามีใครบ้างที่แอบซุ่มโจมตีเราอยู่ ถือเป็นปราการด่านแรกในการปกป้องตนเองบนโลกไซเบอร์ เราจะมาล้วงลึกทำความรู้จัก 10 ตัว top รูปแบบการโจมตีในโลกออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงเลี่ยงความเสียหายกัน  
 

1.   Malware หรือ Malicious software


เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรบกวนหรือขโมยข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือ server โดยแฮกเกอร์มักล่อลวงเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ แล้วฝังมัลแวร์ลงไปในอุปกรณ์ เปิดทางเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าควบคุมระบบของเป้าหมายได้ การใช้ Malware โจมตีเป็นวิธีการหนึ่งที่แฮกเกอร์นิยมใช้ ซึ่ง malware มีหลายประเภทและมีคุณสมบัติต่างกัน ได้แก่


•   Viruses ( ไวรัส ) - เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ทำงานเหมือน “เชื้อไวรัส” ที่ไปติดไฟล์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์คุณ “เชื้อไวรัส” นี้สามารถเพิ่มจำนวนตัวมันเองและทำให้อุปกรณ์ที่ติดเชื้อทำงานช้าลงหรือทำลายไฟล์ข้อมูล การแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปยังอุปกรณ์อื่นๆ นั้นจำต้องอาศัยไฟล์พาหะ เช่น อีเมลที่แนบเอกสารหรือไฟล์ที่มีไวรัส หรือการทำสำเนา (copy) ไฟล์ที่ติดไวรัสไว้บน server เป็นต้น


•   Trojans ( ม้าโทรจัน ) - เป็นโปรแกรมที่ซ่อนตัวอยู่ในรูปแบบโปรแกรมทั่วไป เพื่อหลอกให้คนดาวน์โหลดมาใช้งาน และทันทีที่มีการใช้งานโปรแกรมจะเข้าทำลายไฟล์ข้อมูล หรือเปิดประตูให้แฮกเกอร์เข้าควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้


•   Worm ( หนอน ) - เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้แพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งผ่านระบบเครือข่าย (network) ส่วนใหญ่ worm จะถูกฝังอยู่ในไฟล์แนบของอีเมลและสามารถสำเนาตัวเองเพื่อส่งต่อไปยังรายชื่อ (contact) ที่อยู่ในอีเมลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อ ทำให้ worm แพร่ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายรุนแรงกว่าไวรัสได้


•   Ransomware ( แรนซัมแวร์ ) - เป็นมัลแวร์อีกประเภทหนึ่งที่ใช้ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลสำคัญหรือระบบของเหยื่อ เพื่อทำการข่มขู่เรียกค่าไถ่ หากไม่จ่าย แฮกเกอร์จะลบข้อมูลหรือปิดกั้นการใช้งานระบบ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชื่อเสียงและเงินขององค์กรที่ตกเป็นเหยื่อ


•   Spyware - เป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกแอบติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งาน แฮกเกอร์สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อแบล็คเมล์ หรือใช้ดาวน์โหลดหรือติดตั้งมัลแวร์ตัวอื่นๆ จากเว็บไซต์ เพื่อแสวงประโยชน์ต่อไป


2.   Phishing (ฟิชชิง )


เป็นการหลอกลวงในโลกออนไลน์ที่พบได้มากที่สุด มีเป้าหมายเพื่อขอข้อมูลสำคัญด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น อีเมลปลอม ข้อความหลอกลวงผ่าน messenger หรือเว็บไซต์ปลอม เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว Phishing มี 3 รูปแบบ ได้แก่


•   Spear Phishing: กำหนดกลุ่มเป้าหมายการโจมตีเป็นบริษัทหรือบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง


•   Whaling: โจมตีเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเป้าหมาย


•   Pharming: เป็นรูปแบบที่แฮกเกอร์เข้าไปโจมตี server ของเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วเปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์ให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ปลอม ทำให้คนที่เข้ามาใช้งานถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์หลอก เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัว


3.   Man-in-the-Middle (MitM) Attack


เป็นการที่ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาแทรกกลางระหว่างการสนทนา หรือทำธุรกรรมออนไลน์ของคนสองคน และทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับส่งข้อมูลโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัว โดยทั่วไปแล้วผู้โจมตีแบบ MitM มักจะใช้ช่องโหว่จากเครือข่าย WiFi สาธารณะ และแทรกตัวอยู่ระหว่างผู้ใช้งานกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อหลอกเอาข้อมูลสำคัญ นอกจากนั้นแฮกเกอร์หลายรายมักใช้วิธี MitM เพื่อส่งต่อ Phishing หรือ Malware อีกด้วย

top-10-cyber-attack-01

4. Denial of Service (DOS) และ Distributed Denial of Service (DDOS)


เป็นการโจมตีระบบเป้าหมายด้วยการส่งคำขอเข้าไปจำนวนมาก จนทำให้ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันทำงานล่าช้า หรือหยุดชะงักชั่วคราวเหมือนกัน เพียงแต่การโจมตีแบบ DoS นั้นเป็นการส่งคำขอเข้าระบบจำนวนมากจากคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียว แต่ DDOS จะส่งคำขอจำนวนมากด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องด้วย Botnet ซึ่งในระหว่างการโจมตีนั้น แฮกเกอร์อาจฝังมัลแวร์ เพื่อเจาะเข้าระบบหรือข้อมูลสำคัญขององค์กรด้วย ที่ผ่านมามีแอปพลิเคชันชื่อดังเคยถูก DDOS มาแล้ว เช่น Twitter, Spotify, และ SoundCloud เป็นต้น


5. SQL Injection


เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้ SQL databases เก็บข้อมูลสำคัญ เช่น logins, passwords และข้อมูลบัญชี เป็นต้น ดังนั้น แฮกเกอร์อาศัยช่องโหว่ของโปรแกรมหรือเว็บไซต์แอบใส่ SQL เข้าไปทาง input เพื่อหลอก database แล้วดึงข้อมูลออกไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำสั่ง insert, update, delete, drop หรืออื่นๆ กับฐานข้อมูลได้อีกด้วย


6. Zero-day Exploit & Attack


Zero-day Exploit เป็นการโจมตีระบบด้วยการแอบเข้าไปปล่อย Malware ผ่านช่องโหว่ที่มีอยู่ที่ในซอฟต์แวร์/เครือข่าย/ฮาร์ดแวร์ ที่แม้แต่ผู้พัฒนาหรือเจ้าของซอฟต์แวร์เองก็ไม่รู้ ส่วน Zero-day Attack หมายถึงการที่แฮกเกอร์ใช้ Zero-day Exploit สร้างความเสียหายหรือโจรกรรมข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มีช่องโหว่ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft, Google, และ Apple ต่างเคยต้องแก้ bug หรือช่องโหว่ในระบบหรือซอฟต์แวร์มาแล้วทั้งนั้น       


7. Password Attack


เป็นการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยการเดารหัสผ่าน (Password) หรือใช้วิธีการล่อลวงให้เป้าหมายเปิดเผยรหัสผ่าน โดยทั่วไปแล้ว Password Attack มี 3 รูปแบบ ได้แก่


•   Password Spraying Attack: เป็นการโจมตีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้รหัสผ่าน ที่คาดเดาง่ายและเป็นที่นิยมอย่าง “123456” แล้วไล่โจมตีบัญชี (account) ที่มีอยู่ทีละบัญชี ถ้าผ่านก็จะจดบันทึกไว้ และไล่จนครบทุกบัญชีที่มีอยู่ใน List


•   Brute Force Attack: เป็นการสุ่มรหัสผ่านแบบลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้รหัสผ่านที่ตรงกับบุคคลหรือองค์กรเป้าหมาย


•   Social Engineering: เป็นวิธีการที่แฮกเกอร์ใช้หลักจิตวิทยาหลอกล่อเป้าหมายให้บอกรหัสผ่าน เช่น การแจ้งเตือนผ่านแอปฯ หลอกล่อให้ใส่ username และ password หรืออีเมล Phishing และ call center ที่โทรมาหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน เป็นต้น

 

8. Drive-by Attack


การโจมตีทางไซเบอร์ส่วนใหญ่จะสำเร็จได้นั้นต้องให้เป้าหมายดำเนินการบางอย่าง เช่น กดคลิกลิงก์ หรือกดดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ แต่ Drive-by Attack นั้นจะแทรกโค้ดที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์ที่ถูกต้องทั่วไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของเว็บลิงก์ เพียงคุณคลิกเปิดมันขึ้นมาอุปกรณ์ของคุณก็จะถูกติดตั้ง Malware โดยไม่รู้ตัว


9. Internet of Things (IoT)


เมื่อโลกมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นด้วยอินเทอร์เน็ตทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลำโพงอัจฉริยะ สมาร์ททีวี หรือแม้แต่กล้องวงจรปิด ตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ เพื่อขโมยข้อมูลจากอุปกรณ์ หรือใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเป็น botnet เพื่อใช้โจมตีเป้าหมายแบบ DDoS โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่ไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ antivirus ทำให้ติดตั้ง malware และควบคุมจากระยะไกลทำได้ง่าย


10. DNS Spoofing or “Poisoning”


Domain Name System (DNS) Spoofing เป็นการปลอมแปลง domain name เพื่อนำ traffic ที่พยายามเข้าเว็บไซต์ที่ถูกต้องส่งต่อไปยังเว็บไซต์ปลอมหรือเว็บไซต์มัลแวร์ หน้าตาของเว็บไซต์หลอกจะเหมือนเว็บไซต์จริงมาก เพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ แฮกเกอร์บางรายมักใช้การโจมตีรูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งในการก่อวินาศกรรมองค์กรเป้าหมาย เช่น เปลี่ยนเส้นทางเว็บไซต์ขององค์กรไปยังเว็บไซต์อนาจารเพื่อสร้างความอับอาย เป็นต้น


ตราบที่มนุษย์มีการพึ่งพาเทคโนโลยี การโจมตีทางไซเบอร์ย่อมไม่มีวันหมดไป การตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามเหล่านี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์ที่ไร้พรมแดน


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก
https://www.datto.com/blog/common-types-of-cyber-security-attacks
https://www.aura.com/learn/types-of-cyber-attacks