การลงทุน

การเปิดบัญชีลงทุน สามารถเปิดช่องทางใดได้บ้าง?

การเปิดบัญชีลงทุนสามารถเลือกได้หลายช่องทาง ดังนี้

  1. เปิดบัญชีลงทุนผ่านสาขาของธนาคาร (สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน) สามารถเลือกเปิดได้ทั้งบัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุน SCBAM และบัญชีลงทุน SCBS ในการเปิดบัญชีครั้งเดียว โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card และโทรศัพท์มือถือ (ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร)

  2. เปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY (สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีออมทรัพย์กับ SCB อยู่แล้ว) สามารถเปิดบัญชีผ่านเมนู "การลงทุน" ได้ด้วยตนเอง โดยเลือกเปิดได้ทั้งกองทุนรวม หรือกองทุนประเภทอื่นๆ และหุ้นผ่าน SCBS

  3. สำหรับลูกค้า SCB First และ Private Banking สามารถเปิดบัญชีผ่านที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล (RM)

การเปิดบัญชีลงทุนไม่มีขั้นต่ำ เพื่อความสะดวกในการจับจังหวะลงทุน สามารถเปิดบัญชีไว้ก่อนโดยยังไม่ต้องลงทุนในทันทีก็ได้

การเปิดบัญชีลงทุนด่วนที่สาขา SCB ต่างกับเปิดบัญชีใน SCB EASY App อย่างไร?

การเปิดบัญชีลงทุนด่วนที่สาขาเป็นการให้บริการเปิดบัญชีโดยพนักงาน ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY และลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเนื่องจากสามารถเปิดได้ทั้งบัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุน SCBAM และบัญชีลงทุน SCBS ได้พร้อมกันในครั้งเดียว (เปิดครั้งเดียวได้ทั้ง 3 บัญชี)

สำหรับการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองที่เมนู "การลงทุน" โดยสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุน SCBAM และบัญชีลงทุน SCBS ได้เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีที่สาขา ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำรายการแยกกันระหว่างการเปิดบัญชีเงินฝาก การเปิดบัญชีกองทุน SCBAM และการเปิดบัญชีลงทุน SCBS

เปิดบัญชีลงทุนมีขั้นต่ำหรือไม่

การเปิดบัญชีลงทุนไม่มีขั้นต่ำ ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีกองทุนหรือหุ้นไว้ก่อนได้ โดยยังไม่ต้องเริ่มลงทุนใดๆ  ทั้งนี้ การลงทุนในแต่ละกองทุนอาจมีกำหนดขั้นต่ำ ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุน หากต้องการเริ่มต้นลงทุน สามารถลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ทันที

อายุเท่าไหร่ ถึงเปิดบัญชีลงทุนได้?

การเปิดบัญชีกองทุน SCBAM และบัญชีลงทุน SCBS ลูกค้าจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

อยากรู้ราคา หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน จะดูได้จากที่ไหนบ้าง

ดูได้ที่ www.scbam.com หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (SCBAM Call Center) โทร. 02-777-7777 กด # กด 0 กด 6

ช่องทางและเวลาในการทำรายการกองทุนของ บลจ. ไทยพาณิชย์ เป็นอย่างไร

สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น. ได้ที่ SCB ทุกสาขา / บล. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2263-3500

บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 กด # กด 0 กด 6 / www.scbeasy.com กดเมนู การลงทุน--> EASY FUND หรือทาง  SCB EASY App  ระหว่างเวลา 00:01-16:00 น.

ซื้อขายกองทุนผ่านตู้ ATM ต้องทำอย่างไร

สามารถทำรายการซื้อ ขาย กองทุนผ่านทางตู้ ATM ของธนาคาร (ได้เฉพาะบางกองทุน) เพียงนำบัตร ATM/Debit/Credit ที่ใช้กับบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทำรายการผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยเลือกเมนู อื่นๆ --> บริการอื่นๆ --> กองทุน โดยต้องมีการระบุเลขทะเบียนลูกค้า และเลือกกองทุนที่ต้องการทำรายการ

สามารถทำได้ตั้งแต่เวลา 00:01 - 16:00 น. ของวันทำการธนาคาร

สามารถดูประวัติการทำรายการกองทุนในแอป SCB EASY ได้อย่างไร

ในแอป SCB EASY เลือกเมนู "การลงทุน" > เลือกเมนู "กองทุนรวม" > ในหน้า "พอร์ตการลงทุน" เลือกเมนู "รายการ"

รายการที่ยังไม่สำเร็จจะอยู่ที่หน้า "รอจัดสรร"

รายการที่สำเร็จแล้วจะอยู่ที่หน้า "ประวัติรายการ"

เงินจะเข้าบัญชีหลังจากขายหน่วยลงทุนเมื่อไหร่

วันที่คุณจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน ทั้งนี้หากคุณทำรายการผ่านแอป SCB EASY เลือกเมนู "การลงทุน" > เลือกเมนู "กองทุนรวม" > ในหน้า "พอร์ตการลงทุน" เลือกเมนู "รายการ" > เลือกหน้า "รอจัดสรร" > เลือกรายการ  คุณจะเห็น "วันที่คาดว่าจะได้รับเงินคืน"

สามารถดู NAV และผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนได้ที่ไหน

เข้าผ่านแอป SCB EASY เลือกเมนู "การลงทุน" > เลือกเมนู "กองทุนรวม" > เลือกหน้า "ค้นหากองทุน" > พิมพ์ชื่อหรือรหัสกองทุน เพื่อค้นหา> เลือกกองทุนที่ต้องการดู NAV และผลการดำเนินงานย้อนหลัง

WEALTH4U คืออะไร

WEALTH4U คือผู้ช่วยด้านการลงทุนส่วนตัวบนแอป SCB EASY ที่สามารถแนะนำกองทุนรวมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของคุณได้ตรงใจ มั่นใจกับกองทุนที่ผ่านการคัดสรรด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ให้เรื่องการลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/wealth-for-you-info.html


*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

WEALTH4U เข้าได้จากทางไหน

เข้าผ่านแอป SCB EASY เลือกเมนู "การลงทุน" > เลือกเมนู "กองทุนรวม" > เลือกหน้า "ค้นหากองทุน"

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม