การลงทุน

อยากเปิดกองทุน ต้องทำอย่างไร

สามารถไปที่ SCB ทุกสาขา พร้อมนำบัตรประชาชน สมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันของ SCB ก็สามารถเปิดใช้บริการกองทุนได้เลย  หรือถ้ามี SCB Easy Net อยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านเมนู SCB Easy Fund ได้ทันที

อยากรู้ราคา หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน จะดูได้จากที่ไหนบ้าง

ดูได้ที่ www.scbam.com หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (SCBAM Call Center) โทรศัพท์ 02-777-7777 กด # กด 0 กด 6 

ช่องทางและเวลาในการทำรายการกองทุนของ บลจ. ไทยพาณิชย์ เป็นอย่างไร

สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น. ได้ที่ SCB ทุกสาขา / บล. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2263-3500

 

บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 กด # กด 0 กด 6 / www.scbeasy.com กดเมนู การลงทุน--> EASY FUND หรือทาง APP SCB EASY ระหว่างเวลา 00:01-16:00 น.

ซื้อขายกองทุนผ่านตู้ ATM ต้องทำอย่างไร

สามารถสั่งซื้อ ขาย กองทุนผ่านทางตู้ ATM (ได้เฉพาะบางกองทุน) เพียงนำบัตร ATM/Debit/Credit ที่ใช้กับบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ทำรายการผ่านทางตู้ ATM โดยกดเข้าที่ อื่นๆ --> บริการอื่นๆ --> กองทุน โดยต้องมีการระบเลขทะเบียนลูกค้า และเลือกกองทุนที่ต้องการทำรายการ

 

สามารถทำได้ตั้งแต่เวลา 00:01 - 16:00 น. ของวันทำการธนาคาร

ช่องทางการช่วยเหลือ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเรา