การเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) ด้วยการยืนยันตัวตนที่ 7-Eleven สำหรับลูกค้าใหม่

 
 

ยืนยันตัวตนที่ 7-Eleven

 

 

1. เสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่าน

 

 

2. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน

 

 

3. กดเบอร์มือถือและรหัสส่วนตัว

 

 

4. ยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยัน

 

*ข้อมูลจากการยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง 7-Eleven จะมีอายุ 3 วัน หากเลยกำหนดเวลา จะต้องทำรายการยืนยันตัวตนใหม่

 

 

 

เปิดบัญชีด้วยแอป SCB EASY

 

 

1. ดาวน์โหลดแอป SCB EASY จาก App Store หรือ Google Play

 

 

2. เปิดแอป SCB EASY เลือก "ไม่ใช่"

 

 

3. เลือกยืนยันตัวตนผ่าน SCB EASY ID

 

 

4. เลือก "ยืนยันตัวตนแล้ว ดำเนินการต่อ"

 

 

5. ตรวจสอบเบอร์มือถือที่ให้ไว้และกด "ถัดไป"

 

 

ุ6. ระบุเลขบัตรประชาชนและกด "ถัดไป"

 

 

7. ใส่รหัสชั่วคราวที่ตั้งไว้จาก 7-Eleven

 

 

8. กด "ถัดไป" เพื่อเข้าสู่การตอบคำถาม FATCA

 

 

9. เลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ออนไลน์) เพื่อกรอกรายละเอียด

 

 

10. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

 

 

11. เปิดบัญชีสำเร็จ กด “ถัดไป” เพื่อยอมรับเงื่อนไขและยืนยันรหัส OTP

 

 

12. ตั้งรหัสเข้าใช้งาน 6 หลัก

 

 

13. สมัครสำเร็จ กด "ถัดไป" เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

 

 

 

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) รับดอกเบี้ย 1.5% สำหรับยอดเงินฝาก 1 - 5,000,000 บาท

 

จำนวนเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

จำนวนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.50%
จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 5,000,000 บาท 0.50%

*สามารถเปิดบัญชีผ่านแอป SCB EASY ในระหว่างช่วงเวลา 07.00 – 22.30 เท่านั้น

**จำกัดวงเงินโอนออกจากบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน (ไม่จำกัดวงเงินการรับโอนเข้าบัญชี) ทั้งนี้หากทำการเพิ่มลายเซ็นที่สาขา จะสามารถโอนเงินออกจากบัญชีได้มากกว่า 100,000 บาทต่อวัน ซึ่งมีผลกับทุกช่องทางการทำรายการ

เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ด้วยวิธีอื่น

 

 

เปิดด้วยการยืนยันตัวตนที่แอปธนาคารอื่น

เปิดด้วยการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM