ต้องการใช้เงินก้อนและต้องการจ่ายคืนเป็นงวด ๆ


 

 

อาทิตย์หน้าต้อง
จ่ายค่าเทอมลูกแล้ว

 

 

วันเกิดแม่ อยากซื้อทอง
ให้แม่ใส่แต่ เงินเก็บยังไม่พอ

 

 

เจอกองทุนน่าสนใจ
อยากลงทุนแต่เงินเก็บไม่พอ
ต้องเก็บไว้ในยามฉุกเฉิน

 

 

เปิดร้านใหม่
ต้องการเงินหมุน
เพื่อซื้อวัตถุดิบ

 

Speedy Loan คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติเงินก้อนโอนเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ โดยลูกค้าสามารถกู้เงินเพื่อจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัว ด้วยการผ่อนชำระคืนรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน นานสูงสุดถึง 72 เดือนพร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าช่องทางอื่น* ศึกษาเพิ่มเติม >>>การขอสินเชื่อ

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะช่องทาง SCB EASY App

 

ช่องทาง
อัตราต่ำ ถึง อัตราสูงสุด
สมัครสินเชื่อบุคคลผ่านช่องทาง SCB EASY Application 12.99% ถึง 28% ต่อปี

 

*เงื่อนไขสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

 • กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อนเริ่มต้น 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.31% ต่อเดือน (คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 24.99% ต่อปี (Effective rate)
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้ง 12 – 72 เดือน

เงื่อนไขรวม

 • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

 

วิธีสมัครง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่