วิธีซื้อประกันอุบัติเหตุ

 


 

 

 

1. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ประกัน บนแอป SCB EASY

 

 

 

2. เลือก ประกันอุบัติเหตุ

 

 

 

3. เลือกแบบแผนประกันที่ต้องการ

 

 

 

4. ดูรายละเอียดความคุ้มครองแล้วกดปุ่ม ซื้อประกันออนไลน์

 

 

 

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ยืนยันข้อมูล

 

 

 

6. กรอกรหัสผู้แนะนำประกันและส่วนลด (ถ้ามี) และกดปุ่ม ชำระเงิน