วิธีซื้อประกันอุบัติเหตุ


1. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ประกัน บนแอป SCB EASY

2. เลือก ประกันอุบัติเหตุ

3. เลือกแบบแผนประกันที่ต้องการ

4. ดูรายละเอียดความคุ้มครองแล้วกดปุ่ม ซื้อประกันออนไลน์

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ยืนยันข้อมูล

6. กรอกรหัสผู้แนะนำประกันและส่วนลด (ถ้ามี) และกดปุ่ม ชำระเงิน