วิธีซื้อประกันรถยนต์

 


 

 

 

1. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ประกัน บนแอป SCB EASY

 

 

 

2. เลือก ประกันรถยนต์

 

 

 

3. เลือกประเภทประกันที่ต้องการ

 

 

 

4. กรอกรายละเอียดรถยนต์ให้ครบถ้วน และกด คำนวณเบี้ย

 

 

 

5. เลือกแบบแผนประกันที่ต้องการ

 

 

 

6. ดูรายละเอียดความคุ้มครองแล้วกดปุ่ม เลือกความคุ้มครองแผนนี้

 

 

 

7. เลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามความต้องการแล้วเลือก ซื้อประกันออนไลน์

 

 

 

8. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ยืนยันข้อมูล

 

 

 

9. กรอกรหัสผู้แนะนำประกันและส่วนลด (ถ้ามี) และกดปุ่ม ชำระเงิน