วิธีซื้อประกันรถยนต์


1. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ประกัน บนแอป SCB EASY

2. เลือก ประกันรถยนต์

3. เลือกประเภทประกันที่ต้องการ

4. กรอกรายละเอียดรถยนต์ให้ครบถ้วน และกด คำนวณเบี้ย

5. เลือกแบบแผนประกันที่ต้องการ

6. ดูรายละเอียดความคุ้มครองแล้วกดปุ่ม เลือกความคุ้มครองแผนนี้

7. เลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามความต้องการแล้วเลือก ซื้อประกันออนไลน์

8. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ยืนยันข้อมูล

9. กรอกรหัสผู้แนะนำประกันและส่วนลด (ถ้ามี) และกดปุ่ม ชำระเงิน