เปิดบัญชีใหม่

วิธีการเปิดบัญชีใหม่ผ่าน SCB EASY App
 

1. กดปุ่ม ”ไม่” หากไม่ใช่ลูกค้า SCB หรือ เป็นลูกค้าที่ไม่มี SCB Easy App เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานใน Slide ถัดไป

2. กดปุ่ม “Explore demo now” ( ดูตัวอย่างการใช้งาน ) เพื่อเข้าสู่โหมดทดลองใช้งาน

3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน กด “Start exploring” ( เริ่มใช้งาน ) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนแนะนำการใช้งาน

4. การเปิดบัญชีใหม่กับ SCB สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • กดแถบ “เปิดบัญชีใหม่กับSCB”( Open SCB account )
  • กดปุ่มลอย E-KYC ( E-KYC floating button )

 

5. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถ่ายหน้าบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน

6. กดเครื่องหมาย “+” เพื่อเข้าสู่หน้าถ่ายบัตรประชาชน

7. หน้าจอจะปรากฏกรอบสำหรับการถ่ายบัตรประชาชน ให้นำบัตรประชาชนวางให้ตรงกรอบโดยระบบจะทำการบันทึกภาพเองโดยอัตโนมัติ

8. ระบุเลข Laser ID, วันออกบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

 

 

9. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนพาสปอร์

10. โทรศัพท์จะเปิดกล้องขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพ หน้าพาร์สปอร์ต

11. นำโทรศัพท์ไปทาบที่ด้านหลังของพาร์สปอร์ตเพื่อให้โทรศัพท์ทำการอ่านข้อมูลจากชิปที่ฝังอยู่ด้านหลังพาร์สปอร์ต

12. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าด้วยใบหน้า

13. กดปุ่ม “เริ่มต้น” เพื่อเริ่มถ่ายภาพ

14. ระบบจะให้แสดง Actions ตามที่ระบบแจ้งเพื่อยืนยันตัวตน 3 ครั้ง

15. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ

16. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเริ่มตอบคำถาม FATCA

17. ระบบแสดงคำถาม FATCA ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าตอบทั้งหมด 6 ข้อ แล้วกด “ถัดไป”

18. - กดปุ่ม “รายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
- กดปุ่ม “เลือก” เลือกบัญชีเพื่อดำเนินการต่อ

 

 

19. - กดที่ ลูกศร เพื่อเลือกเหตุผลในการเปิดบัญชี
- กดปุ่ม “เลือก” เพื่อยืนยันและดำเนินการต่อ

 

20. กดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อยอมรับ Terms and Conditions

 

21. เลือกคำนำหน้าชื่อและกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ

 

22. ตรวจสอบความถูกต้อง กด “ถัดไป”

 

23. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง และกดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อไปยังหน้าต่อไป

 

24. ยืนยันการทำรายการเปิดบัญชีสำเร็จ กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อสมัคร Easy app

 

 

25. กด “ยอมรับ” เพื่อยอมรับTerms and Conditions

 

26. เลือกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP และกดปุ่ม “ถัดไป”

 

27. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

 

28. ตั้งรหัสผ่าน 6 หลักสำหรับ Easy app

 

 

29. ยืนยืนการตั้งรหัสผ่าน 6 หลักอีกครั้ง

 

30. การสมัครสำเร็จ กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเริ่มใช้งาน

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY