เปิดบัญชีกองทุนบลจ.อื่น (Omnibus Account)

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนบนแอป SCB EASY อยู่แล้วและต้องการลงทุนกองทุนต่างบลจ.

วิธีการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY App
 

 

 

1. เข้าแอป SCB EASY เลือกการลงทุน (Investments)

 

 

2. เลือก “กองทุนรวม” (Mutual Funds)

 

 

 

3. สแกนใบหน้าหรือใส่รหัส PIN

 

 

 

4. ในหน้าพอร์ตการลงทุน (Portfolio) เลือก "ซื้อ" (Purchase)

 

 

 

5. เลือก "เลือกกองทุน" (Select Funds)

 

 

 

6. กดเลือกกองทุนที่มีแถบ Omnibus ในหมวด “กองทุนอื่นๆ” (Others)

 

 

7. มีข้อความเตือนให้ท่านเปิดบัญชีกองทุนรวม เลือก “ตกลง”

 

 

 

8. เลือก “ถัดไป” (Next)

 

 

9. เริ่มกระบวนการเปิดบัญชี โดยจะมีการให้ยืนยันข้อมูลและระบุข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น

 

 

 

10. ยืนยันด้วย OTP

 

 

 

 

11. ได้ Slip ยืนยัน หากเปิดบัญชีสำเร็จ

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY