ชำระสินเชื่อ

ชำระค่างวดสินเชื่อผ่าน SCB EASY App
 

 

 

1. หน้าหลัก

กดปุ่มหน้ารวมบัญชี

 

 

2. ใส่ PIN

 

 

 

3. กดเลือกสินเชื่อของคุณ

 

 

 

4. กดปุ่ม “จ่าย”

 

 

 

5. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและกด “ตรวจสอบข้อมูล”

 

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

 

 

 

7. ทำรายการสำเร็จ

ระบบจะแสดงรายการสรุปการจ่ายสินเชื่อ

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY