ประกันภัยการเดินทาง
 

 

 

1. เลือกเมนู “ประกันภัย”

 

 

 

2. เลือกเมนู "ประกันภัยการเดินทาง"

 

 

 

3. ใส่รายละเอียดการเดินทาง เลือกแผนประกันภัยและกด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

4. ตรวจสอบรายละเอียด เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมและกด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

5. ใส่ข้อมูลของผู้เอาประกันและกด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

6. ตรวจสอบรายละเอียด ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและกด "ยืนยันการทำรายการต่อ"

 

 

 

7. กด "ทำรายการต่อด้วย SCB EASY"

 

 

 

8. เลือกบัญชี ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันการชำระเงิน