ประกันชีวิต มาย เซฟวิ่ง 12/4
 

 

 

1. เลือกเมนู “ประกันภัย”

 

 

 

2. เลือกเมนู "มาย เซฟวิ่ง 12/4"

 

 

 

3. ระบบจะทำการใส่ข้อมูลให้อัตโนมัติ ศึกษารายละเอียดและกด "คำนวนเบี้ย"

 

 

 

4. ระบุจำนวนเงินเอาประกันภัย ศึกษารายละเอียดและกด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

5. เลือกแผนการชำระเบี้ยประกันและกด "สมัครเลย"

 

 

 

6. ใส่ข้อมูลและกด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

7. ใส่ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์และกด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

8. เลือกรูปแบบการรับเงินปันผลและเงินคืนตามสัญญา เลือกบัญชีเพื่อรับเงินคืนและกด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

9. เลือกการยินยอมเปิดเผยข้อมูลและข้อมูล FATCA กด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

10. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

 

 

 

11. กด "ชำระเงินผ่านแอป SCB EASY"

 

 

 

12. เลือกบัญชี ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันการชำระเงิน