ประกันภัย มาย เลิฟ
 

 

 

1. เลือกเมนู “ประกันภัย”

 

 

 

2. เลือกเมนู "ประกันภัย มาย เลิฟ"

 

 

 

3. เลือกความคุ้มครองหลักและความคุ้มครองส่วนเพิ่ม กด "ดำเนินการต่อ"

 

 

 

4. เลือกระยะเวลาคุ้มครอง ใส่รายละเอียดผู้เอาประกัน ผู้รับผลประโยชน์ ที่อยู่และกด "ดำเนินการต่อ"

 

 

 

5. ตรวจสอบรายละเอียดและกด "ยืนยันการทำรายการต่อ"

 

 

 

6. กด "ทำรายการต่อด้วย SCB EASY"

 

 

 

7. เลือกบัญชี ตรวจสอบรายละเอียด และยืนยันการชำระเงิน