ประกันภัยรถยนต์
 

 

 

1. เลือกเมนู “ประกันภัย”

 

 

 

2. เลือกเมนู "ประกันภัยรถยนต์"

 

 

 

3. ใส่ข้อมูลรถยนต์ ระยะเวลาคุ้มครองที่ต้องการทำประกันและกด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

4. เลือกความคุ้มครองที่ต้องการและกด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

5. ตรวจสอบข้อมูล เลือกความคุ้มครองพิเศษ/พ.ร.บ. เพิ่มเติม กด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

6. ใส่ข้อมูลรถยนต์และเจ้าของรถให้ครบถ้วน กด "ทำรายการต่อ"

 

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูล ยอมรับเงื่อนไขและกด "ยืนยันการทำประกัน"

 

 

 

8. กด "ดำเนินการต่อด้วย SCB EASY"

 

 

 

 

9. เลือกบัญชี ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันการชำระเงิน