สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ"

 

 

 

3. ศึกษาเงื่อนไขและกด "ยอมรับ"

 

 

 

4. เลือกบัญชีสำหรับใช้หักเงินและเลือกผู้ให้บริการ

 

 

 

5. ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและกด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

 

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"