วิธีตรวจสอบสถานะสัญญาสินเชื่อรถยนต์
 

 

 

 1. กดที่หน้ารวมบัญชี

 

 

 

 

2. เลือกสินเชื่อรถยนต์

 

 

 

3. หากสัญญาถูกปิดเรียบร้อย ระบบจะแสดงคำว่า "จ่ายครบแล้ว"