• ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ...

 • Add LINE!

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจ

ใหม่! บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจ อยากรู้อะไร ให้ SCB Connect ช่วย!

วันนี้ลูกค้าธุรกิจสามารถค้นหา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น SCB Business Anywhere ผลิตภัณฑ์การค้าระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์บริหารเงินเพื่อธุรกิจ รวมถึงกรอกข้อมูลแสดงความสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. บน SCB Connect

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง

 1. 1 ผลิตภัณฑ์ Digital Banking ได้แก่ SCB Business Anywhere
 2. 2 ผลิตภัณฑ์การค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการเงินโอนต่างประเทศ
 3. 3 ผลิตภัณฑ์บริหารเงินเพื่อธุรกิจ ได้แก่
       - บริการโอนเงินเดือนอัตโนมัติ (SCB Payroll)
       - บริการโอนเงินอัตโนมัติ (SCB Transfer)
       - บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการสำหรับผู้ชำระเงิน (SCB Bill Payment)
       - บริการรับชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ชำระเงิน (SCB Payment Gateway for Payer)

วิธีการใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือก “ข้อมูลผลิตภัณฑ์” ตรงแถบเมนูหลัก

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อธุรกิจ”

 

ขั้นตอนที่ 3

สามารถเลือกหมวดผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพื่อธุรกิจในแต่ละหัวข้อที่ลูกค้าสนใจ