รายละเอียดเงินฝาก

บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ บุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน เพิ่มประสิทธิภาพให้ในการบริหารเงินตราต่างประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทบัญชี  1. แหล่งเงินได้จากต่างประเทศ 2. แหล่งเงินได้จากในประเทศแบบมีภาระผูกพัน 3. แหล่งเงินได้จากในประเทศแบบไม่มีภาระผูกพัน  
 

สกุลเงินที่รับฝาก ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), ยูโร (EUR), เยน (JPY), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD), ดอลลาร์แคนาดา (CAD), โครนเดนมาร์ก (DKK), ฟรังก์สวิส (CHF), ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD), ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD), หยวน (CNY), ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD), ริงกิต (MYR), รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) 

 

สภาพคล่องสูง

สภาพคล่องสูง

เพิ่มความคล่องตัว ลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เพิ่มทางเลือกและป้องกันความเสี่ยง

เพิ่มทางเลือกและป้องกันความเสี่ยง

เพิ่มทางเลือกการลงทุนในเงินฝาก และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน

รายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD

บริการบัญชีเงินฝากประจำเงินตราดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับนักลงทุน ดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง 5.10% ต่อปี*

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

  • บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
  • สมุดทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
  • สำหรับผู้มีถื่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องมีหนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือเอกสารแสดงสิทธิการพำนักในประเทศไทย โดยอ้างอิงตามระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคาร

เพิ่มเติม

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ