รายละเอียดเงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน

ฝากประจำ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย = 1.88%* ต่อปี

  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  • เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นสูง
  • เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา

* อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด

สะดวก

เปิดบัญชีเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก สะดวกต่ออายุอัตโนมัติ

ความเสี่ยงต่ำ

วางใจกับผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอน ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ฝากเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินไม่มากนัก เพียง 1,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด
ดอกเบี้ยแน่นอน

ดอกเบี้ยแน่นอน

รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงต่ำ

ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กฎหมายกำหนด
สะดวก ไม่ยุ่งยาก

สะดวก ไม่ยุ่งยาก

สะดวกในการติดต่อใช้บริการ มีสาขาเป็นจำนวนมาก

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ