เลือกช้อยส์ที่ใช่ไว้ใช้ชีวิต
เพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด

 • เลือกรับส่วนลด ”ช้อยส์ที่ใช่” LET’S EAT, LET’S SHOP, LET’S PLAY ผ่านแอป SCB EASY
 • รับส่วนลดร้านค้าแบรนด์ดัง ผ่านเมนู Easy Bonus รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 10,000 บาท/ปี


เงื่อนไขการเลือกสิทธิพิเศษ ”ช้อยส์ที่ใช่”

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
 • สามารถเลือกสิทธิพิเศษ ”ช้อยส์ที่ใช่” ในหมวดที่ต้องการ ได้แก่ LET’S EAT, LET’S SHOP, LET’S PLAY เพียง 1 หมวด ผ่านช่องทางแอป SCB EASYเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับข้อความยืนยันผลการได้รับสิทธิ์ผ่านทางแอป SCB EASY และจะได้รับสิทธิพิเศษจากร้านค้าในหมวดที่เลือก ผ่านทางแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ทำการเลือกสิทธิพิเศษ “ช้อยส์ที่ใช่” ถูกต้องตามเงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหมวดสิทธิพิเศษ ”ช้อยส์ที่ใช่” ได้เพียง 1 ครั้ง หลังจากระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันผลการได้รับสิทธิพิเศษ ในครั้งล่าสุดเท่านั้น
 • กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด มากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิพิเศษเพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ถือบัตร โดยจะพิจารณาจากบัตรที่เลือกสิทธิพิเศษถูกต้องตามเงื่อนไขก่อนเป็นลำดับแรก
 • การใช้สิทธิ์ส่วนลดหรือรหัสส่วนลด (e-Coupon) ควบคู่กับการชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ผู้ถือบัตรต้องชำระด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 • สิทธิ์ส่วนลดภายใต้เมนู Easy Bonus ที่ได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางธนาคารมีกับแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการ ของร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย และ/หรือในเหตุอื่นอันใด อันเกิดจากสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ