รายละเอียดบัตร

บัตรเดบิต เอส สมาร์ท (S Smart) ให้คุณใช้ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดได้ง่ายเหมือนบัตรเครดิต โดยตัดเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรทันทีเมื่อทำรายการสำเร็จ คุณยังสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอนเงินสด โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเครื่อง ATM ได้ทั่วโลก
ช้อปปิ้งออนไลน์

ช้อปปิ้งออนไลน์

ช้อปออนไลน์สะดวกกับร้านค้าทุกแห่งทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย MasterCard
ถอนเงินได้ทุกที่

ถอนเงินได้ทุกที่

ถอนเงินสูงสุดได้ 500,000 บาท/วัน ที่ตู้ ATM ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สมุดคู่ฝาก

ยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ